Druppie Sport!

Druppie Sport Project Talent in OpleidingDruppie Sport!

Wekelijks organiseren wij een beweegmoment voor jonge kinderen uit Almere Buiten West.

Wijk: Bloemenbuurt, Bouwmeesterbuurt
Startdatum: 01-09-2016
Contactpersoon: Andor Knoop

 

 

In het kader van JOGG zijn wij in 2016 gestart met het organiseren van beweegactiviteiten voor kleine kinderen uit Almere Buiten West. Bij deze beweegactiviteiten wordt er gewerkt aan de motorische ontwikkeling van kinderen maar is er ook aandacht voor de pedagogische ontwikkeling.
Bij deze activiteit speelt de ouder een centrale rol, zodat kinderen een prettig beweegmoment samen met hun vader/moeder/verzorger hebben.

Doelstellingen project

  • Een beweegaanbod creëren voor jonge kinderen dicht bij huis.
  • De motorische ontwikkeling van jonge kinderen een impuls geven.
  • Ouders en kinderen samen laten bewegen.
  • Bewustwording van het belang van sport en bewegen bij ouders vergroten.

Partners Druppie Sport!

Druppie Sport! is een samenwerking tussen Talent in Opleiding, Sportbedrijf Almere, PO-school De Architect, Wijkteam Almere Buiten West

  • Er hoeft geen bijdrage voor deelname te worden betaald.
  • Tijdens dit project is er ook aandacht voor een gezonde leefstijl en gezonde voeding. Zo stimuleren wij het drinken van water en wordt er af en toe fruit uitgedeeld.

Vragen over de lopende activiteiten van Druppie Sport? Interesse in soortgelijk projectsamenwerking? Neem contact met ons op