Groene Gezonde Verbinding

groene gezonde verbindingGroene gezonde verbinding

Het programma ‘Groene, Gezonde Verbinding’ biedt kinderen de kans om op een andere manier te werken aan betere leerprestaties en een gezonde leefstijl.

Wijk: Stedenwijk, Kruidenwijk, Staatsliedenwijk
Startdatum: 01-09-2016
Contactpersoon: Emile van Delft

 

Samen met diverse partners organiseert Talent in Opleiding beweegactiviteiten, leefstijltrainingen en kooklessen voor jonge kinderen om hen te helpen richting een gezondere leefstijl.
We werken een langdurige periode aan resultaten met een blijvend effect, waarbij ook ouderparticipatie een centrale rol speelt. Nu investeren in een gezonde leefstijl resulteert in plezier voor de rest van je leven.

Doelstellingen Project

  • Stimuleren van een gezondere leefstijl onder kinderen en hun ouders.
  • Zoveel mogelijk jonge kinderen blijven in beweging brengen.
  • Kinderen gezond en veilig laten opgroeien.
  • Vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen.

Partners Groene Gezonde Verbinding

Groene Gezonde Verbinding is een samenwerking tussen Talent in Opleiding, Accare, de Schoor, Echnaton en diverse VO-scholen.

Beoogde resultaten

  • Afname van heupomvang, bloeddruk en gewicht (of stabilisering)
  • Toename schoolprestaties, beleving van sportplezier en conditie.

Vragen over de lopende activiteiten van Groene Gezonde Verbinding? Interesse in soortgelijk projectsamenwerking? Neem contact met ons op