Up 2 Work

Up2Work project almere haven talent in opleidingUp 2 Work

Up 2 Work is een project gericht op talentontwikkeling van leerlingen in het VO die om uiteenlopende redenen nog niet klaar zijn om ervaring op te doen buiten de muren van de school.

Wijk: Almere Haven
Startdatum: 01-09-2017
Eindatum: 01-07-2018
Contactpersoon: Jeroen Smidt

Up 2 Work is een gefaseerd trainings- en coachingsprogramma van 16 tot 24 weken gericht op een betere startpositie voor VO-leerlingen, zodat zij hun talenten gaan ontdekken en ontwikkelen buiten de muren van school. Het is een preventieve aanpak waarbij de individuele behoefte centraal staat. Door middel van persoonlijke coaching en sportlessen worden beroepscompetenties aangeleerd en doen leerlingen ervaring op in werksituaties.

Doelstellingen project

  • VO-leerlingen hun eigen talent laten ontdekken.
  • Verlagen van het aantal vroegtijdig schoolverlaters en verhogen van het aantal stagebekwame leerlingen.

Partners Up 2 Work

Up 2 Work is een samenwerking tussen Talent in Opleiding, Partners in werk en opleiding, Almeerse Scholengroep (ASG), Echnaton.

  • De scholen leveren een bijdrage aan het project.
  • Het project kan worden uitgebreid indien leerlingen langer nog hebben om stagebekwaam te worden.

Vragen over de lopende activiteiten van Up 2 Work? Interesse in soortgelijk projectsamenwerking? Neem contact met ons op